Büyükdere Cd. Beytem Plaza No:20 K:5

Çalışma Saatleri

09:00- 18:30

Büyükdere Cd. Beytem Plaza No:20 K:5

Çalışma Saatleri

09:00- 18:30
rxwrtp

Rexower; yaşam, kalite, konfor odaklı güvenilir ve adil olmak kaydıyla gayrimenkul sektöründe başarılı olmayı hedeflemektedir. Bu hem kanuni düzenlemelere, hem de şirkete özel düzenlemelere uyulmasını gerektirmektedir.

Kurumsal ilkeler bu temel politikalar üzerine kurulmuştur.

Rexower, yürürlükteki mevzuata uymakla yükümlü olup, çalışan ve iş ortaklarından bu uyumu beklemektedir.

Rexower, iş ortaklarına karşı güvenilir olma ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır.

Her bir çalışan, çözüm ortaklığı gerçekleştirdiği iş ortaklarının çıkarlarını korumak mecburiyetindedir.

Çalışanlar; kişi, kurum ve kuruluşa ait bilgilerin gizli tutulması hususunda azami gayret sarfetmek, başka bir kuruluşa ait fikri mülkiyet haklarına da aynı saygıyı göstermek durumundadırlar.

Rexower, çalışanlarından, çalışma arkadaşlarına ve üçüncü taraflara dostça, adil ve saygılı davranmaları beklenmektedir.

Çalışanların üçüncü taraflarla iş ilişkileri de tamamen nesnel kriterlere dayanmalıdır.

Çalışanlar kişisel menfaatlerini şirketin menfaatlerinden daima ayrı tutmalıdır.

İnsan, hayvan ve doğaya saygı gösterme prensibine sahip olmalıdırlar.

Top